Novinky
veľká sada pre novorodenca DIEVČA

https://www.miramira.sk/kategoria/latkove-plienky/zvyhodnene-sady/velka-sada-pre-novorodenca-dievca/

viac
Rastúce kraťasky

Kraťasy z tenkej teplákoviny, skvelý pružný materiál vo veselých farbách. V dvoch veľkostiach: menšie: cca 74-80-86 väčšie: cca 92-98-104 https://www.miramira.sk/kategoria/oblecenie-pre-deti/detske-kratasy

viac
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Ochrana osobných údajov a poučenie o cookies

Úvod Dodanie tovaruOchrana osobných údajov a poučenie o cookies

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O COOKIES

 


Prevádzkovateľ

 

Obchodné meno: Miroslava Hrubcová
Miesto podnikania:
Pionierska 8, 93701 Želiezovce, zapísaným v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Leviciach, č. 420-29903

IČO: 50565125

DIČ: 1076139471
Bankový účet:
SK5983300000002101164046

 

Emailový kontakt na Prevádzkovateľa je:

miramiramake@gmail.com

Adresa Prevádzkovateľa k zasielaniu písomností:

Miroslava Hrubcová, Sacherova 56, 93701 Želiezovce, Slovenská republika

 

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe - ( Kupujúcemu ), od ktorej Prevádzkovateľ ( Predávajúci ) získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:

Tieto zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tvoria súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho.

V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

 

Ochrana osobných údajov a používanie cookies.

Poučenie a vysvetlenie súborov cookies


Prevádzkovateľ uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies:

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného elektronického zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej domény. (Zákon č. 452/2021 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách (v znení č. 533/2021 Z. z.) )

Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.

Súbory cookies rozdeľujeme na dva základné typy, a to: trvalé súbory cookies a relačné súbory cookies

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:

- skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať)

- skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto webovej lokalite.

Marketingové využitie cookies

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej internetovej domény a akou formou ste sa na našu internetovú doménu dostali.

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.

Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.

 

 

Spracúvané osobné údaje

 

Prevádzkovateľ na svojej stránke spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, domáce telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, fakturačná adresa, dodacia adresa údaje získané zo súborov cookies, IP adresy.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad ochranou osobných údajov

 

Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Kontakt: miramiramake@gmail.com

 

Prevádzkovateľ, je zároveň Predávajúcim v zmysle pojmu ustanovenom vo Všeobecných obchodných podmienkach tohto internetového obchodu.

 

Účely spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby a doba spracovávania osobných údajov

 

Účelmi spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby sú najmä:

- evidencia, tvorba a spracovanie zmlúv a údajov klientov za účelom uzatvárania zmlúv s tretími osobami.

- spracovanie účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou Prevádzkovateľa.

- dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných predpisov.

- činnosť Prevádzkovateľa v súvislosti so splnením žiadosti, objednávky, zmluvy a obdobných inštitútov Dotknutej osoby.

 

 

Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva iba po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú na účely plnenia zmluvy a ich následnej archivácie v zmysle zákonných lehôt, ktoré Prevádzkovateľovi ukladajú právne predpisy.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb je, v závislosti od konkrétnych spracúvaných osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas Dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov.

 

V prípade, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov založené na súhlase Dotknutej osoby, toto spracúvanie bude zahájené až po udelení daného súhlasu Dotknutou osobou.

 

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pre účely jednania o predzmluvných vzťahoch a uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, a s tým súvisiaceho doručenia tovaru, produktu alebo služby. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje pre riadne plnenie kúpnej zmluvy, v opačnom prípade nie je možné plnenie zabezpečiť. Osobné údaje pre daný účel sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 

Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

 

- štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa.

 

- osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prevádzkovateľa.

 

- obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

- príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.

 

- príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Zoznam tretích subjektov - sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby:

 

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

 

Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 - subjekt zabezpečujúci prepravné služby

 

 

Informácia o poskytovaní osobných údajov do tretích krajín a dobe ich uchovávania:

 

Neuplatňuje sa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje osôb do tretích krajín.

 

Poučenie o relevantných právach Dotknutej osoby


Dotknutá osoba má okrem iného nasledovné práva, pričom nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb:

 

Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:

 

- právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak áno tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania.

- právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

- právo na opravu podľa článku 16 Nariadenia, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby / doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby

- právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia

- právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

_na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie.

_na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

_z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.

_ na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia

- právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:

- právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby

- právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby

- právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov

- právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia

- právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil

- právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

- právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia

- právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

 

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu alebo len sčasti, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba realizovať v listinnej podobe na adresu Prevádzkovateľa zapísanú ako jeho sídlo v obchodnom registri v čase odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronických prostriedkov (zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú pri identifikácii Prevádzkovateľa v tomto dokumente).

 

Poučenie o práve Dotknutej osoby podať sťažnosť dozornému orgánu:

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

 

Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 

 

Záverečné ustanovenia


Tieto Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov a poučenia o cookies tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto Webového sídla sú zverejnené na doméne Webového sídla Predávajúceho.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle predávajúceho 01.12.2021

 

 

 

 

Copyright 2021 - 2023 © miramira.sk